Concert “All you need is Loff”

Concert “All you need is Loff”

Een niet alledaags concert, en dat in Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier, vindt plaats op zaterdag 1 oktober aanstaande. Het zijn dan Muziekvereniging Groenlo en Harmonie Sint Willibrord uit Lievelde, die invulling gaan geven aan een bijzondere muziekavond met het affiche ‘All you need is LOFF’. Deze aanduiding heeft te maken met de van oorsprong uit Losser stammende muziekfamilie Loff, waarvan Marcel Loff (52) reeds zestien jaar dirigent is van Muziekvereniging Groenlo en broer Robin Loff (53) sedert 2016 het harmonieorkest Sint Willibrord dirigeert. En wat bovenal in dit verband niet onvermeld mag blijven, is het gegeven dat vader Willem Loff (78) maar liefst 31 jaar dirigent is geweest van de in Lievelde door jong en oud op handen gedragen harmonie en daar in 2016 bij zijn afscheid is onderscheiden met de bijzondere titel ‘Ere-dirigent’.

Namens beide harmonieorkesten zijn het Jan Klein Gunnewiek (algemeen bestuurslid van MVG en tevens initiator van het op stapel staande muziekgebeuren) en Rob de Lange (bestuurslid/penningmeester van Sint Willibrord), die deze krant informeren over het genomen initiatief. Klein Gunnewijk geeft aan dat men reeds geruime tijd met plannen rondliep om iets dergelijks te organiseren. “Een passende accommodatie was met SCC De Mattelier  reeds voorhanden, maar de coronaperiode maakte het ons onmogelijk om onze plannen in de praktijk uit te werken. Daarbij komt dat een aantal muziekverenigingen – en dat ook in deze regio – het steeds moeilijker krijgen, waarbij er zelfs verenigingen helemaal van het toneel verdwijnen.” Aangevuld door De Lange met de opmerking dat het concert twee gedeeltes krijgt, te weten een optreden van Sint Willibrord voor de pauze en een optreden van MVG na de pauze. “Wij gaan samen voor optredens zorgen, waarbij beide harmonieorkesten voor de nodige verrassingen zullen gaan zorgen.” Ter informatie: Muziekvereniging Groenlo kent de muziekgeledingen Vestingstadorkest, Shuffle, De Knolle, Eigenwijs, Muziekfabriek en Snuffle en Sint Willibrord Lievelde timmert nog steeds aan de muzikale weg met een A-orkest, een B-orkest en De Bloazepeters.

De familie Loff als markante muziekfamilie in Twente en Achterhoek
Terugkomende op de familie Loff, geeft de in Oldenzaal woonachtige Marcel Loff – die als muzikant ook nog eens deel uitmaakt van het Orkest Koninklijke Luchtmacht – aan dat hij met veel plezier het dirigentschap van MVG behartigt. “Het bevalt mij hier uitstekend. Groenlo en Oldenzaal hebben vele overeenkomsten, zeker wanneer het aspecten als mentaliteit en gezelligheid betreft. Daarvoor hoef je alleen nog maar het zijn van carnavalsoord aan te snijden, dat Groenlo in de Achterhoek is en Oldenzaal in Twente.” De in Lievelde als dirigent werkzame Robin Loff, die naast zijn dirigentschap ook deel uitmaakt van de Marinierskapel der Koninklijke Marine, is woonachtig in Borculo. En dat de van oorsprong uit Losser afkomstige familie Loff zich helemaal thuis voelt in de Achterhoek, bewijst wel het feit dat vader Willem Loff reeds vele jaren achtereen woonachtig is in Winterswijk en daarnaast zijn muzikale kwaliteiten nog steeds ten toon spreidt als dirigent van de Twentse Politie Kapel en daarnaast van het Seniorenorkest ‘De Achterhoek’ in Eibergen.

Kaarten € 7,50 p.p.

Sociaal Cultureel Centrum de Mattelier Groenlo

In de buurt