Algemene voorwaarden Lichtenvoordse Cadeaubon

Deze cadeaubonvoorwaarden zijn van toepassing op door Ondernemersfonds Lichtenvoorde uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Lichtenvoordse cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het Ondernemersfonds Lichtenvoorde uitgegeven gedrukte cadeaubonnen)
 2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke nummercode. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen met de unieke code kunnen worden gebruikt.
 3. De aard en waarde vindt u op de Cadeaubonnen waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is onbeperkt geldig.
 4. Cadeaubonnen uitgegeven door het Ondernemersfonds Lichtenvoorde aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij de aangesloten deelnemende bedrijven.
 5. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 6. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor andere cadeaukaarten en/of andere waardecheque’s.
 7. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 8. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
 9. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 10. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 11. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met het bestuur van het Ondernemersfonds Lichtenvoorde.