Den Diek – Sociaal Cultureel Centrum

Den Diek gaat over ontmoeten, inspireren, verbindingen leggen en mensen in beweging brengen. Dat kunnen we niet alleen! Samen met burgers en vrijwilligers hebben we van Den Diek weer een bruisend cultureel centrum gemaakt.

Stichting Den Diek is opgericht in augustus 2014 en heeft vanaf februari 2015 de exploitatie van het sociaal cultureel centrum overgenomen van gemeente Oost Gelre. Op 19 april 2020 heeft het zittende bestuur afscheid genomen en het nieuwe bestuur is aangetreden. Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 bestuursleden.
Naast het dagelijks bestuur wordt Den Diek draaiende gehouden door een gezellige groep van zo’n tien vrijwilligers van diverse pluimage. Je komt ze tegen achter de bar tijdens de activiteiten of in de tuin om de struiken te snoeien. Maar ook op de achtergrond zijn onze vrijwilligers actief. Ze houden de facebookpagina en website bij, ondersteunen bij het doen van de boekhouding, houden de voorraden bij en regelen de inkoop en verrichten allerlei hand- en spandiensten. Vrijwilligers bepalen zelf hoeveel tijd zij willen investeren. Natuurlijk kan de boog niet altijd gespannen zijn. Twee keer per jaar is er een vrijwilligersavond waarbij we een korte vergadering combineren met een gezellige borrel en een maal per jaar ondernemen we een leuke dagactiviteit.

Er zijn verschillende initiatieven die gebruik maken van Den-Diek als thuisbasis voor hun activiteiten /bijeenkomsten zoals:
– LiveNcare
– Fotocollectief Lichtenvoorde
– Plantenasiel
– Gemengd Koor Lichtenvoorde
– Kunst voor Vrije Tijd (KVT)
– Dorpskamer
– Get on Stage
– Filmhuis het Doek
– Muziekvereniging St. Caecilia
– Harmonicagroep Acinom
– Loopgroep Zandloper
– Wijkleercentrum
– Djembe lessen
– Open Coffee Oost Achterhoek

Geschiedenis Den-Diek
De oudste vermelding van een school in het gebouw Den Diek dateert uit 1887, de gemeente was eigenaar. Tijdens een kerkvergadering van de Bonifatiusparochie in Lichtenvoorde op 8 december 1909 werd door de voorzitter, pastoor Sanders, naar voren gebracht dat hij er veel voor voelde om een ‘bijzondere’ school op te richten. Hij bedoelde daarmee een school voor Katholiek onderwijs. Hij stelde voor daarvoor de Openbare Lagere School (Den Diek) van de gemeente aan te kopen. Het kerkbestuur zag daar, op aanraden van het bisdom, van af. In plaats daarvan werd in 1911 op het terrein rondom de Bonfatiuskerk een meisjes- en een jongensschool gebouwd. In dat jaar stroomde daardoor de Openbare Lagere School grotendeels leeg. Het laatste hoofd van OLS was meester Ten Broeke, die woonde in het meestershuis naast de school.

In 1923 werd besloten de aanduiding ‘Openbare Lagere School’ te wijzigen in ‘School voor Christelijk Volksonderwijs’. Er waren al vanaf het begin niet voldoende leerlingen om alle lokalen in deze school te bezetten. Slechts 3 lokalen konden gevuld worden. Reden waarom in 1929 door de gemeente een deel van het gebouw verhuurd werd aan de vrijwillige brandweer van Lichtenvoorde.

Van 1931 tot 1933 kerkte de gereformeerde kerk in de huidige gymzaal van het gebouw. In 1932 werd een ander deel van het gebouw verhuurd aan de landbouwvereniging, die er haar Huishoudschool , met eigen ingang, in onder bracht.

Tijdens de tweede wereldoorlog 1940 – 1945 werd het gebouw door de bezetter in gebruik genomen. Aan het einde van de oorlog werden er ook evacués in ondergebracht. Het gebouw was door achterstallig onderhoud in periode 1952 tot 1985 zo lek als een mandje. Bij hevige regenval stonden alle gangen blank. Ten einde raad besloot de School voor Christelijk Volksonderwijs het verwaarloosde pand maar te verlaten. Het verwaarloosde Den Diek werd na 1965 een toevluchtsoord voor diverse verenigingen.

In 1982 werd het hele gebouw door de gemeente gerestaureerd en verbouwd voor het sociaal cultureel leven in Lichtenvoorde. Het gebouw kreeg daarna de huidige naam: ‘Den Diek’

Den Diek – Sociaal Cultureel Centrum

Dijkstraat 30
7131 DP Lichtenvoorde